Persbericht 45e editie carnavalsoptocht van CV Lollebroek en Pampus

De carnavalsoptocht van CV Lollebroek en Pampus

De carnavalsoptocht zoals deze al vele jaren, de komende editie voor de 45e keer, door de gemeente trekt is een bonte stoet van mensen, groepen en wagens die voor veel vermaak en vertier zorgen. Deze traditie moet in de gemeente blijven.

De optochtcommissie Lollebroek-Pampus (OC) heeft vanuit de verenigingen CV Lollebroek en Stichting Pampus de taak om de optocht te organiseren. Deze doen wat binnen de delegatie ligt om de optocht tot een groot succes te maken en te komen tot constante verbeteringen. Verbeterpunten worden aangedragen richting de beide besturen. Kleine verbeterpunten kan de OC zelf oppakken maar grote aanpassingen worden als een gezamenlijk besluit door de beide besturen genomen met de OC als toehoorder en adviseur.

De OC heeft afgelopen jaar na de optocht een enquête verzonden naar deelnemers. Via social media is deze verder gedeeld naar belanghebbenden. Doel hiervan was verbeteringen zoeken voor de carnavalsvierders en publiek. Ook bij gesprekken met de gemeente en overheden kwamen er wensen naar voren waar we mee aan de gang moeten. Keuzes maken is niet altijd makkelijk, maar als het ter verbetering is moeten we daar doorheen. Naar aanleiding van de enquête en wensen van overheden hebben er de hele zomer gesprekken plaats gevonden met OC en besturen Pampus en CV Lollebroek. Doel was te proberen alle wensen van deelnemers, publiek, Lollebroek, Pampus, OC en overheden in een nieuw op te zetten plan te krijgen. Het viel niet mee dit te realiseren.

Nu gaan geruchten al snel en iedereen heeft een mening over hetgeen hij/zij in de wandelgangen heeft gehoord. Dit is niet altijd prettig omdat het vaak ongegrond en vanuit emotie en misschien wel op onwaarheden is berust (geruchten). Feiten zijn niet bekend en het is nog makkelijker om een beschuldigende vinger te wijzen. Dit laatste gebeurde naar personen en verenigingen maar berust dus op onwaarheden zoals bovenstaand uitleg aangeeft. Definitieve beslissingen worden op een gegeven moment gemaakt, waarna we dit openbaar maken. Tot op dat moment blijven het geruchten. Afgelopen weken zijn er vele geruchten op gang gebracht, het uitsluiten van Wilp was er één van.

Afgelopen maandag is er overnieuw een overleg geweest tussen OC, CV Lollebroek en Pampus. Het doel was de gezamenlijke beslissing het dorp Wilp uit te sluiten te her overwegen. Dat is gelukt, alle partijen stemden hiermee in, we rijden het begin van de optocht nét even anders, en komen zo door het dorp Wilp.

Wat gaat er nu veranderen:

De optocht start aan de molenallee richting Wilp. Door een feestelijk Wilp gaat de optocht via de Soerhuislaan naar Pampus. Daar zal een carnavalsfeest zijn zolang de optocht langsrijd. De optocht gaat verder via Posterenk naar het grootse eindfeest in Wilp-achterhoek. In de feesttent zal een feest incl. prijsuitreiking worden gehouden waar jong tot oud nog lang over zullen napraten.

De optocht zal qua bezoekers meer spreiding hebben, iets langer zijn, maar korter dan 2 jaar geleden. Op deze manier hebben we vrijwel alle wensen van partijen kunnen inwilligen. Alle partijen zijn blij dat we op deze manier kunnen samenwerken en zetten dit dan ook graag voor de komende jaren voort om zo de Grootse Carnavalsoptocht in de Stedendriehoek te blijven.

Namens de besturen van: Stichting Pampus, CV Lollebroek en Optocht Commissie Lollebroek-Pampus